เด็กอวด (ทำ) ดี มีอะไรรออยู่

เปิดโอกาสให้เยาวชนทุกคนค้นหาตัวเองผ่านการลงมือทำโครงการเพื่อสังคม