ทีม ดส.ของัดกำจัดวัชพืช (ผัดตบชวา)

โครงการ คลองใสไร้ผักตบ Season 2
จังหวัด สมุทรปราการ

ผักตบชวา - สรวิศ โฉมงาม_compressed

 

แบบฟอร์มรายงานผลเด็กอวดทำดี - สรวิศ โฉมงาม