ทีม Arduino

โครงการ Smoke detector (เครื่องตรวจจับควันบุหรี่)
จังหวัด อุบลราชธานี

ภาพประกอบการดำเนินโครงการ - Warapond Kukhampai_compressed

 

แบบรายงานผลการดำเนินงาน - Warapond Kukhampai

 

Video
https://drive.google.com/file/d/1sJIBEKIyUyWAmRNeupXJlfA57RxfU14R/view?usp=sharing