ทีม พลังเด็กชนเผ่า ราชประชา ๓๐

โครงการ รักษ์ดอยจะนะ (สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีชนเผ่าลาหู่)
จังหวัด เชียงใหม่

รายงานผลการดำเนินงาน ทีม พลังเด็กชนเผ่า ราชประชา ๓๐ จังหวัดเชียงใหม่ - Pongsiri Srithiwong_compressed

 

Video
https://drive.google.com/drive/folders/19T4ZkHIFKcIDDMZyg00x6RLNYGI_ROcH?usp=sharing