ทีม ลัดเลาะปาแอ่ว by ๓ หน่อ

โครงการ เมี่ยง ลมหายใจแห่งขุนเขา
จังหวัด แพร่

แบบฟอร์มรายงานผลโครงการเมี่ยง ลมหายใจแห่งขุนเขา - Ladlossc

 

PDF
https://drive.google.com/file/d/1RxCNurixU1OTttn7sXrEn8bDi7eAB1sC/view?usp=sharing

 

Video
https://drive.google.com/file/d/1YTzrsX66nncS_NeRRk6ugdnUoc9SybQe/view?usp=sharing