ทีม สมุนไพรภูทอก

โครงการ สืบสานสมุนไพรภูทอก สู่เศรษฐกิจที่ยั่งยืน
จังหวัด บึงกาฬ

รายงานผลโครงการสืบสานสมุนไพรภูทอก สู่เศรษฐกิจที่ยั่งยืน - สุธิดา ศรีส่ง

 

PDF
https://drive.google.com/drive/folders/16ZBJJU7v01GBg5jGxWhLf0lTehSB1hTO?usp=sharing

Video
https://drive.google.com/drive/folders/1vAelkLjVJk1yEtPZNzqeYOcSqrLEwQdE?usp=sharing