ทีม เพื่อนคู่คิดมิตร YC

โครงการ โฮมฮัก
จังหวัด บุรีรัมย์

แบบฟอร์มรายงานผล-เพื่อนคู่คิดมิตรYC-5 - -Jirarat- -wongmun-_compressed

 

PDF
https://drive.google.com/file/d/1JlYXTsIkCaCGiFqACkpRft4yMnfEB1Oi/view?usp=sharing

 

Video
https://drive.google.com/drive/folders/1Od-gDG1stBE5AzL0aXuoQQwKFGpbwGTJ?usp=sharing

 

Voice
https://drive.google.com/drive/folders/1k33FjK3UTRu7ksqZEt6b__Pz_59aLCM_?usp=sharing