ทีม เยาวชนพลเมืองสันกำแพง

โครงการ เปลี่ยนสันกำแพงด้วยพลังเยาวชน
จังหวัด เชียงใหม่

แบบฟอร์มรายงานผล-ทีมเยาวชนพลเมืองสันกำแพง-บีบอัด - 11-ธัญเทพ เฉิ่งธนภัทรกุล