ทีม The PowerPuff of SR

โครงการ เจลลดสิวต้านแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของการเกิดสิวด้วยสารสกัด
 กรดลอริกจากหนอนแมลงวันลาย
จังหวัด นครพนม

เจลและสบู่ฆ่าเชื้อจากลอริก - Phanu Phosu

 

แบบฟอร์มรายงานผล - Phanu Phosu