ทีม เยาวชนลูกหว้า ต้นกล้าคุณธรรม

โครงการ สีสันเส้นใย สานใจสู่ชุมชน
จังหวัด นครพนม

โครงการสีสันเส้นใย สานใจสู่ชุมชน ทีมเยาวชนลูกหว้าต้นกล้าคุณธรรม - ทักษพร No.14_compressed

 

Video
https://drive.google.com/file/d/1phFrkWKhhNwPCsZapeW2nMa6rG7e6Tqh/view?usp=sharing