ทีม D.S.C. เรารักสิ่งแวดล้อม

โครงการ “สร้างสรรค์สังคมไทยด้วยมือเรา”
จังหวัด ขอนแก่น

ภาพ - เนตรนารี ชัยปลื้ม

 

รายงานผลการดำเนินโครงการ ทีม D.S.C. เรารักษ์สิ่งแวดล้อม - เนตรนารี ชัยปลื้ม

 

Video
https://drive.google.com/drive/folders/1OojWnbeT7pA_jiTpT7f0KpRj1WqPSMqT?usp=sharing