รายชื่อทีม ได้รับรางวัลระดับพลอย
จำนวน 26 ทีม

 

1. ทีม กลุ่มเด็กนอกกะลา

2. ทีม ก้าวหน้า เมืองศิลป์

3. ทีม ขยะลอยมา อย่าหวังจะผ่านไป

4. ทีม ดส.ของัดกำจัดวัชพืช (ผัดตบชวา)

5. ทีม เด็กกล้า (ทำ) ดี ; รวมพลังสรรค์สร้างสังคม

6. ทีม เด็กสีออศิลปศาสตร์อวด(ทำ)ดี

7. ทีม เพื่อนคู่คิดมิตร YC

8. ทีม วัยทีนพลังคิดบวก

9. ทีม ศรีธนญชัย

10. ทีม สังข์หยดสังข์ใจในเมืองลุง

11.ทีม Action Allies

12.ทีม Arduino

13. ทีม Child’s favor

14. ทีม Go Around Sattahip

15. ทีม Golden Hour จังหวัดอุบลราชธานี

16. ทีม HM gangster จังหวัดพัทลุง

17. ทีม Mindset

18. ทีม P.W. inventor kids

19. ทีม Riviara

20. ทีม S I S T E R S สาว สาว สาว

21. ทีม SNK STORY

22. ทีม The PowerPuff of SR

23. ทีม The Real Amphawan โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา

24. ทีม The Three Musketeers

25. ทีม The Unique

26. ทีม We Bare Bears

รายชื่อทีม ได้รับรางวัล รางวัลพิเศษสำหรับทีมที่มีความโดดเด่นในการสร้างการมีส่วนร่วมและมีส่วนสำคัญในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ให้มีความยั่งยืน (Local Impact)
จำนวน 4 ทีม

 

1. ทีม ลูกหลวงปู่สาย

2. ทีม D.S.C. เรารักสิ่งแวดล้อม

3. ทีม Snyarik

4. ทีม Light of hope

รายชื่อทีม ได้รับรางวัลระดับพลอย
จำนวน 26 ทีม

 

1. ทีม กลุ่มเด็กนอกกะลา

2. ทีม ก้าวหน้า เมืองศิลป์

3. ทีม ขยะลอยมา อย่าหวังจะผ่านไป

4. ทีม ดส.ของัดกำจัดวัชพืช (ผัดตบชวา)

5. ทีม เด็กกล้า (ทำ) ดี ; รวมพลังสรรค์สร้างสังคม

6. ทีม เด็กสีออศิลปศาสตร์อวด(ทำ)ดี

7. ทีม เพื่อนคู่คิดมิตร YC

8. ทีม วัยทีนพลังคิดบวก

9. ทีม ศรีธนญชัย

10. ทีม สังข์หยดสังข์ใจในเมืองลุง

11.ทีม Action Allies

12.ทีม Arduino

13. ทีม Child’s favor

14. ทีม Go Around Sattahip

15. ทีม Golden Hour จังหวัดอุบลราชธานี

16. ทีม HM gangster จังหวัดพัทลุง

17. ทีม Mindset

18. ทีม P.W. inventor kids

19. ทีม Riviara

20. ทีม S I S T E R S สาว สาว สาว

21. ทีม SNK STORY

22. ทีม The PowerPuff of SR

23. ทีม The Real Amphawan โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา

24. ทีม The Three Musketeers

25. ทีม The Unique

26. ทีม We Bare Bears

รายชื่อทีม ได้รับรางวัล รางวัลพิเศษสำหรับทีมที่มีความโดดเด่นในการสร้างการมีส่วนร่วมและมีส่วนสำคัญในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ให้มีความยั่งยืน (Local Impact)
จำนวน 4 ทีม

 

1. ทีม ลูกหลวงปู่สาย

2. ทีม D.S.C. เรารักสิ่งแวดล้อม

3. ทีม Snyarik

4. ทีม Light of hope