ทีม ENT Protect D2

โครงการ เครื่องตรวจวัดและแจ้งเตือนปริมาณฝุ่นละอองในอากาศที่สร้างเสริมในการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร

Presentation1 Pitching วันที่ 27 กพ 67 - ดร.จิรายุทธิ์ อ่อนศรี_compressed ไฟล์รายงานสมบูรณ์ ENT Protect D2 67 - ดร.จิรายุทธิ์ อ่อนศรี_compressed

 

Video
https://drive.google.com/drive/folders/10Wq9Aii9DMPBNHJwYVGAYgTLH-oxODnC?usp=sharing