ทีม YP Likey Pa

โครงการ ก่อนสิ้นตำนานเล่าขานลิเกป่า (Before The End Legend Recount Likey Pa)
จังหวัด ตรัง

cdn.fbsbx.com-1 - Thanapat Thesnok

 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชานาฏศิลป์พื้นบ้าน - Thanapat Thesnok